Ruda

Fotografická soutěž o nejlepší fotografie obce a okolí

8.10.2019

Fotografická soutěž o nejlepší fotografie obce a okolí

 

Obec Ruda vyhlašuje fotografickou soutěž o nejlepší snímky obce a blízkého okolí.

 

Pravidla soutěže:

 

- Fotografie musí mít tematickou vazbu na Obec Ruda, případně oblast přiléhající.

- Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která zašle svou fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže. Tím se stává fyzická nebo právnická osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zasláním fotografie či fotografií do soutěže účastník souhlasí s tím, že bude jeho jméno uváděno spolu s fotografii/fotografiemi.

- Fotografie budou přijímány pouze elektronicky, a to na e-mailové adrese: obec.ruda@tiscali.cz

- Do předmětu e-mailu napište: FOTOSOUTĚŽ RUDA. Při větším množství fotografií využijte raději služeb webových serverů www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz apod.

- Maximální počet fotografií je 5 kusů na osobu.

- Zasláním fotografií do soutěže výslovně souhlasíte s tím, že fotografie mohou být vystaveny na webech soutěže (www.obecruda.cz). Dále souhlasíte s tím, že Vámi zaslané fotografie mohou být použity k propagaci soutěže a Obce Ruda. 

- Při zasílání fotografií, prosíme, nezapomeňte uvést následující kontaktní údaje: 

jméno a příjmení,

kontaktní adresa,

telefon a 

e-mail (z něj budete fotky odesílat).

- Do soutěže přihlašujte pouze své vlastní fotografie, ke kterým vám náleží autorská i majetkové práva (právo dílo užít) dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Pozor: U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné mít souhlas takto zachycené osoby (dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., Oddíl 6 - Osobnost člověka).

PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE POTVRZUJETE, ŽE OBĚ TYTO PODMÍNKY SPLŇUJETE!

 

Nyní můžete fotografie zasílat, a to do 31. října 2019. Následně bude dle počtu zaslaných fotografií zvolen způsob hlasování.

Termín vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude oznámen až po ukončení hlasování podle množství zaslaných fotografií (informace budou na www.obecruda.cz). Výsledky soutěže budou prezentovány komunikačními prostředky organizátora.

 

Pro oceněné budou připraveny ceny:

a) poukazy v celkové výši 1.900Kč:

1.místo -poukázka na nákup 1.000 Kč

2.místo - poukázka na nákup 600 Kč

3.místo - poukázka na nákup 300 Kč

b) věcné dary s tématikou Obce Ruda.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 24. října 2019

Svátek má Nina


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU