Ruda

Místní poplatek za odpady - Obecně závazná vyhláška Obce Ruda č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.9.2019

Stručné vysvětlení nově schválené vyhlášky, platmé od 1.1.2020

Od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení místního poplatku za odpad - sazba poplatku:

- občan s trvalým pobytem v Rudě, Křeptově nebo ve Lhotce                           550,- Kč

- chata, chalupa                                                                                                  700,- Kč/nemovitost

 

Osvobození a úlevy od poplatku jsou stejné jako v předchozích letech.

Ke zvýšení místního poplatku dochází poprvé od roku 2006, tzn. po 13 letech.

Náklady za odpady, které platí Obec Ruda, se každý rok zvyšují. Obec Ruda doplácela za rok 2018 celkem 93.019,- Kč z rozpočtu za náklady za odpady, takový byl rozdíl mezi výdaji a příjmy za odpady. Proto se Zastupitelstvo Obce Ruda rozhodlo pro zvýšení místního poplatku od 1.1.2020.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 24. října 2019

Svátek má Nina


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU