Ruda

Nové velkoobjemové kontejnery na odpad

5.6.2020

Jak jste si již všimli, tak v Rudě se objevili nové velkoobjemové kontejnery na biodpad, které mají barvu zelenou, a pak jeden modrý, který je u hřbitova  a je na směsný komunální odpad.

Tyto kontejnery jsou pořízeny díky dotaci z OPŽP.

Touto cestou žádáme obyvatele o striktní dodržování, co do kontejnerů patří a pro koho ty kontejnery jsou určeny.

Do modrého velkoobjemového kontejneru u hřbitova patří směsný komunální odpad. Do tohoto kontejneru mohou vyhazovat odpad pouze tito obyvatelé:

- chataři a chalupáři, kteří vlastní chatu nebo chalupu v kastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí a nebo Lhotka u Velkého Meziříčí a dále mají zaplacený místní poplatek za systém sběru a shromažďování odpadu v obci Ruda a dále nemají vlastní popelnici a platnou známku na ni,

- návštěvníci hřbitova, kteří mohou tam vyhazovat pouze odpad z hrobů ze hřbitova v Rudě, kde mají pronajaté hrobové místo. Házet tam mohou odpad, který nepatří do vedlejšího kontejneru na bioodpad, tzn. například svíčky, věnce s dráty. Kytky ale patří už do bioodadu.

MODRÝ KONTEJNER ALE NESLOUŽÍ PRO VYHAZOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A PRO VYKLÍZENÍ SI DOMÁCNOSTÍ. NĚKTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE MOHOU BEZTRESTNĚ A ZADARMO SI VYČISTIT DŮM A VEŠKERÝ ODPAD BEZ ROZTŘÍDĚNÍ NAHÁŽOU DO MODRÉHO KONTEJNERU A OBEC TO ZA NĚ ZAPLATÍ. TAK TOTO JE OMYL. KONTEJNERY BUDOU TEĎ MONITOROVÁNY A PŘÍPADNÍ VINÍCI PORUŠUJÍCÍ TOTO NAŘÍZENÍ, CO PATŘÍ DO KONTEJNERU A KDO DO NĚJ MŮŽE VYHAZOVAT ODPAD, TAK BUDOU FINANČNĚ POTRESTÁNI VYFAKTUROVÁNÍM VEŠKERÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM ODPADU CELÉHO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NA SKLÁDKU U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ.

DÁLE SE MNOŽÍ PŘÍPADY, KDY LIDÉ VYHAZUJÍ DO MODRÉHO KONTEJNERU NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD PLASTY A NEBO PAPÍR. V SOUČASNOSTI TAM JSOU CELÉ PYTLE PLASTŮ. OBEC MÁ ALE ZABEZPEČENÝ SYSTÉM PRO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  A NA PLASTY A PAPÍRY JSOU KONTEJNERY U ŠKOLY A NEBO PŘED KULTUNÍM DOMEM. OBYVATELÉ DOSTALI POČÁTKEM ROKU I TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU A NIC JIM NEBRÁNÍ TEDY ODPAD TŘÍDIT.

NEBUĎTE PROTO PROSÍM BEZOHLEDNÍ A ODPAD TŘIĎTE. V PŘÍPADĚ NETŘÍDĚNÍ ODPAD Z KONTEJNERU KONČÍ NA SKLÁDCE A DÍKY VĚTŠÍMU MNOŽSTVÍ JSOU PAK VYŠŠÍ NÁKLADY ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A VE VÝSLEDKU TO BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK OPĚT DALŠÍ ZDRAŽENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD. OBEC NEMŮŽE DOTOVAT ČÍM DÁL VÍC ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, TYTO FINANCE PAK CHYBÍ JINDE, KDE BY SE DALY VUŽÍT SMYSLUPLNĚJI.

Do zelených velkoobjemových kontejnerů u hřbitova a na fotbalovém hřišti patří bioodpad.

 

Na závěr děkujeme všem, kterým není lhostejné odpadové hospodářství a poctivě třídí odpady a vhazují se do správných nádob, k tomu určených.

 

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 16. července 2020

Svátek má Luboš


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU