Ruda

Očkování proti covidu - otázky a odpovědi z videokonference s hejtmanem Kraje Vysočina a z Ministerstva zdravotnictví a Ústředního krizového štábu

4.2.2021

1) Minulý týden 28.1.2021 proběhla videokonference hejtmana kraje se starosty obcí. Zde uvádíme odpovědi na nejdůležitější vznesené dotazy:

 

 • Budou mobilní očkovací týmy vyjíždět do menších měst a vesnic, kde by se provedla hromadná vakcinace zaregistrovaných obyvatel?

Odpověď: NE, metodika k vakcinaci momentálně toto neumožňuje. Bylo to projednáno na videokonferenci hejtmanů s ministrem Blatným a premiérem, ti jednoznačně trvají na tom, že všichni senioři 80+ (kteří nejsou v sociálních zařízeních) se musí registrovat do konkrétního očkovacího místa přes centrální registrační systém, a tento systém je potom "vyzve" k rezervaci termínu a návštěvě očkovacího zařízení podle klíče od nejstaršího k mladšímu, nelze třídit pacienty podle bydliště.

 • Stejná logika, jako předchozí bod, ale dotaz na to, jestli by obce mohly svážet občany do očkovacího místa.

Odpověď stejná: NE, centrální registrační systém neumožňuje, aby se do očkovacího místa objednalo více obyvatel podle společného místa bydliště. Registrace a rezervace termínu je vždy individuální.

 • Bude mobilní očkovací tým objíždět imobilní pacienty?

Odpověď: NE, s vakcínou Pfizer/BioNTech to není možné, výrobce neumožňuje, aby se po rozmrazení a naředění s vakcínou hýbalo nebo dokonce v autě třáslo. Navíc, i když jede mobilní tým například do domova pro seniory, musí být celý převoz a monitorován a musí být doložitelné splnění přísných technologických pravidel. Přítomen musí být lékař, sestra, administrativní pracovník. Není možné takto jezdit po Vysočině a očkovat jednotlivce.

Je silně doporučeno, aby imobilní pacienti vyčkali na dobu, kdy bude v republice vakcína, se kterou budou moci očkovat praktičtí lékaři - ti si potom mohou svoje imobilní pacienti oočkovat doma.

 • Kdy budou mít praktici k dispozici očkovací látku a budou moci očkovat ve svých ordinacích?Odpověď: Na toto vláda zatím nedala jednoznačnou odpověď. Premiér zmínil, že dodávka vakcíny Astra Zeneca bude zpožděna. Navíc není jisté, že tato látka bude schválena pro seniory.
 • Kdy se budou očkovat pracovníci terénních pečovatelských služeb, kteří vykonávají přímou péči u uživatelů?
  Odpověď: Momentálně nelze odhadnout. Tito pracovníci jsou zařazeni až ve skupině IB, tedy přijde na ně řada za několik měsíců, až bude proočkovaná (oběma dávkami) celá skupina IA.
 • Bude se očkovat i mimo krajské nemocnice například na úrovni ORP?

Odpověď: Výhledově ano, ale spíše až ve druhé polovině roku. Je možné činit přípravy a vytipovat vhodné místo. Ale není to na pořadu dne. Vše bude záležet na dodávkách vakcíny. Momentálně se pohodlně stíhá všechna látka vyočkovat v pěti očkovacích centrech.

Další informace:

Hejtmanům se podařilo u ministra Blatného vyjednat, že do prioritní skupiny IA budou zahrnuty domovy s pečovatelskou službou - aby i do nich, stejně jako do domovů pro seniory, mohl přijet mobilní očkovací tým naočkovat všechny bez rozdílu věku a hlavně - aby se tyto osoby nemusely registrovat v centrálním registračním systému. Vázne to momentálně na dvou věcech

 • čekáme, až toto vláda oficiálně upraví ve své metodice pro očkování
 • čekáme, až k tomuto kroku bude dostatek vakcíny.

 

2) Kraj Vysočina dále podal dotaz na Ministerstvo zdravotnictví a Ústřední krizový štáb, protože zástupce Kraje vsočina (ing. Janoušková) nedokázala nám jednoznačně odvědět na otzku týkající se očkování imobilních občanů 80+. Níže uvádíme obdrženou odpověď.

Dotaz Kraje Vysočina:

V těchto dnech jsou upozorňováni zaregistrovaní senioři 80+ na možnou rezervaci termínu očkování. Většinou dochází k rezervaci na konkrétní termín, a to i seniorů imobilních.

Naší snahou je vysvětlit nemožnost individuálního očkování v bytě (vakcínou Pfizer/B) a doporučujeme jako lepší volbu počkat na očkování PL AstrouZenecou. Pokud občan nebo příbuzní trvají na rezervaci, tak podle našeho názoru je možné využít pro indikaci přepravy prostřednictvím zdravotnické dopravní služby stávající pravidla daná platnou legislativou (§ 36 a 37 zák.č. 48/1997 Sb.). Toto nám bylo potvrzeno i příslušnou pobočkou VZP. Jedná se o zdravotní indikaci PL k převozu imobilního klienta ke zdravotnímu výkonu plně hrazenému ze zdravotního pojištění. Právní oddělení Sdružení praktických lékařů, konkrétně Mgr. Uher má ovšem jiný názor. A to prý v souladu s výkladem MZČR. To by tedy znamenalo, že pokud je praktický lékař kontaktován takovýmto pacientem, tak jediné, na čem se s ním může v současné době dohodnout, je dohoda ohledně očkování praktickým lékařem v budoucnu. Podle nás toto není v souladu s výše uvedeným.

 

Žádáme: jasný výklad MZČR a VZP ČR (či dalších zdravotních pojišťoven), zda je možná zdravotní indikace imobilního pacienta k přepravě DZS do očkovacího místa k provedení zdravotního výkonu (očkování) hrazeného plně ze zdravotního pojištění. Tedy plně v souladu s platnou legislativou (§ 36 a 37 zák. č. 48/1997 Sb.)."

 

 Odpověď z ÚKŠ

 

Předně je potřeba zvážit, zda je skutečně rozumné imobilní pacienty složitě přepravovat do velkokapacitních očkovacích míst, zda není vhodnější počkat, až budou mít vakcínu k dispozici jejich praktičtí lékaři. MZČR, zdravotní pojišťovny i Sdružení praktických lékařů se za vyčkání významně přimlouvají, viz např. stanovisko: https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-imobilnich-pacientu

 

Tedy v souladu s informací od Všeobecné zdravotní pojišťovny:

cituji

 • z dostupných metodických pokynů a algoritmů MZ ČR nevyplývá, že se mění pravidla pro indikaci zdravotnické dopravní služby v případě dopravy imobilních pojištěnců na očkování proti onemocnění COVID-19
 • jedinou informací uvedenou v této souvislosti na stránkách MZ ČR je tato (citace z https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/): "V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajisti"

 

Na základě výše uvedeného platí pro indikaci přepravy prostřednictvím zdravotnické dopravní služby stávající pravidla daná platnou legislativou (§ 36 a 37 zák.č. 48/1997 Sb.)

 

A dále v souladu s výkladem MZČR:

cituji

K otázce hrazení či nehrazení dopravy pacienta pak uvádíme: Podle § 36 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: "Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby." Podle § 18 zákona č. 48/1997 Sb. pak platí, že: "Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce."

 

Pokud tedy v případě nezbytnosti očkování dojde k indikovanému převozu pacienta do očkovacího centra, měla by být tato přeprava hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Indikovat převoz do očkovacího centra bude, stejně jako v případě jakéhokoliv jiného plánovaného výkonu či vyšetření, zpravidla praktický lékař, ale nelze vyloučit indikaci ani jiným ošetřujícím lékařem (např. centrum specializované péče, v němž je dispenzarizován pro chronické onemocnění). V případě přepravy z OČM by pak standardně měl indikovat poskytovatel zdravotních služeb, u nějž je OČM zřízeno.

 

Je třeba zdůraznit, že v případě, kdy ošetřující lékař sezná, že očkování v OČM je pro pacienta s ohledem na jeho zdravotní stav rizikové (dlouhý pobyt ve skupině velkého počtu dalších pacientů, složitý pohyb na místě), pak přepravu indikovat nebude (není to jeho povinnost).

 

K otázce hrazení či nehrazení dopravy pacienta pak uvádíme: Podle § 36 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: "Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby." Podle § 18 zákona č. 48/1997 Sb. pak platí, že: "Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce."

 

Pokud tedy v případě nezbytnosti očkování dojde k indikovanému převozu pacienta do očkovacího centra, měla by být tato přeprava hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Indikovat převoz do očkovacího centra bude, stejně jako v případě jakéhokoliv jiného plánovaného výkonu či vyšetření, zpravidla praktický lékař, ale nelze vyloučit indikaci ani jiným ošetřujícím lékařem (např. centrum specializované péče, v němž je dispenzarizován pro chronické onemocnění). V případě přepravy z OČM by pak standardně měl indikovat poskytovatel zdravotních služeb, u nějž je OČM zřízeno.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 7. března 2021

Svátek má Tomáš


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU