Ruda

Pro vlastníky lesa – informace o odborného lesního hospodáře

7.1.2021

Pro vlastníky lesa - informace o odborného lesního hospodáře

 

Každý vlastník lesa by měl informovat přiděleného lesního hospodáře o množství vytěženého dříví, zalesnění (ha, ks) ve Vašem lese. Proto žádám o informace o Vaší činnosti v lese. Nejpozději do 20.1.2021 je to důležité kvůli lesní hospodářské evidenci. Jedná se o tyto informace: majitel, parcelní číslo, množství vytěžené hmoty, zalesnění.

Podle zákona č.289/1995 Sb.§40 - je každý vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu o provedené obnově lesa a těžbě v jednotlivých porostech (případně parcelách).

Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů do konce března za uplynulý kalendářní rok. Obsah, způsob vedení a předávání údajů lesních hospodářských evidencí uvedených v odstavci 1 orgánu státní správy lesů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289=cast1)

 

Dále si Vám dovolím upozornit na možnost čerpání finančních příspěvků: následná péče o kultury (vyžínání, nátěry, ošlapy), oplocenky, zalesnění. Ti, co mají zažádáno přes KÚ Jihlava na oplocení mají čas do 31.3.2021 na vytvoření a odeslání závěrečné zprávy. Ohlášení na rok 2021 je přijímáno od 1.1.2021 a je platné po celý kalendářní rok. Ohlášení je nutné, pokud bude vlastník lesa žádat finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle NV č. 30/2014.

 

S pozdravem

Teplý Bohumil

revírník OSL

tel. 725 673 189

E: bohumil.teply@lesycr.cz

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 24. ledna 2021

Svátek má Milena


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU