Ruda

Svoz nebezpečného odpadu - 13.5.

7.5.2019

Letošní svoz a sběr nebezpečného odpadu proběhne 14. května.

V letošním roce ale dojde ke změně systému svozu. Nebude to, jak jste byli zvyklí, že přijela sběrna a občané nosili odpady přímo do mobilní sběrny, ale systém bude, jako u jiných odpadářských firem takový, že vyhlásíme v obci svoz nebezpečných odpadů a zveřejníme seznam odpadů, které se budou odebírat a občané tyto odpady nanosí na určené místo den předem, to znamená, že nanosí nebezpečný odpad už v pondělí 13. května a to na určená místa:

Ruda - na parkoviště před kulturní dům

Lhotka - k autobusové točně vedle kontejnerů na tříděný odpad

Žádáme občany, aby ale nanosili pouze nebezpečný odpad uvedený v seznamu, jinak tento odpad nebude Technickými službami odvezen. A obec bude muset řešit, co s neodvezeným odpadem a kdo daný odpad donesl.

 PNEUMATIKY SE SBÍRAJÍ POUZE OD OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ.

PŘÍLOHA :

 

NEBEZPEČNÉ  ODPADY /nejčastěji likvidované na RD / :

                                                                                              

1. 02 01 08    agrochemický odpad                                               

2. 08 01 11    odpadní barvy a laky                                                    

3. 14 06 03    jiná rozpouštědla                                                       

4.  12 01 09  odpadní řezné emulze                                                                                             

5. 15 01 10   znečištěné obaly /plastové, kovové ,skleněné, znečištěné od barev,lepidel …./     

6. 15 02 02    absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry, ../    

7. 16 01 07    olejové filtry  / z automobilů /                                  

8. 16 01 13    brzdové kapaliny                                                      

9. 16 01 14   nemrznoucí kapaliny                    

10. 16 06 02  Nikl,kadmiové baterie                                            

11.20 01 13   rozpouštědla                                            

12.20 01 14   kyseliny / zejm.elektrolyt z baterek /                         

13.20 01 17   fotochemikálie                                                                 

14.20 01 19   pesticidy                                                                           

15.20 01 21   zářivky, výbojky   = zpětný odběr elektrozařízení                                                          

16.20 01 23   lednice, mrazáky   =zpětný odběr elektrozařízení                                                  

17.20 01 27  barvy,laky,pryskyřice                                                                                                          

18.20 01 31  nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                              

19.16 06 01  baterie a akumulátory                                                  

20.20 01 35  televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení

21.20 01 36  ostatní elektrozařízení = zpětný odběr  

22.13 08 02  jiné emulze

23.13 02 08  jiné motorové,převodové,mazací oleje    

24.16 01 03  pneumatiky - jen osobní

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ (v zásadě vše, co je na el. proud), nejčastěji :

 

-         televize, počítače- krabice vč.příslušenství, PC- monitory,                                             tiskárny, telefony,faxy,  kalkulačky, rádia , videa, kamery , lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače   atd.    

-         o d e v z d á v e j t e    k o m p l e t n í,  / nerozebrané /, aby se tyto

výrobky mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako odpad a obec nemusela za jejich likvidaci platit!!!

 

Děkujeme.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 28. května 2020

Svátek má Vilém


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU