Ruda

Třídění odpadu v obci Ruda - výsledky za rok 2019

5.6.2020

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společnsotí EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Úspora, kterou jsme jako Obec Ruda dosáhli, představuje:

- emise CO2 ekv.: 26,681 tun

- úspora energie: 748 102 MJ


Vypočteno na základě studie Posouzení systému a reyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Přiložené Osvědčení s výsledkem za rok 2019 pro Obec Ruda:

  pdf 316 kB  

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.

 

Naše obec Ruda s Křeptovem a Lhotkou dohromady za rok 2019 vytřídila a předala k využití celkem 26,907 tun odpadu (plast, papír, sklo, kov, použité kuch. oleje)! Za toto množství jsme vyfakturovali a dostali jsme od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 74 527,00 Kč.

Děkujeme touto cestou všem, kteří poctivě třídí a není jim lhostejné odpadové hospodářství.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 16. července 2020

Svátek má Luboš


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU