Ruda

Aktuality

Ordinace Mudr. Švehlové v Osové Bítýšce oznamuje Ordinace Mudr. Švehlové v Osové Bítýšce oznamuje

24.9.2021

Od pátku 24.9.2021 zahajujeme očkování proti chřipce. Očkujeme bez předchozího objednání v ordinačních hodinách od 8 hodin, ve čtvrtek od 13 hodin. 

Setkání s občany - téma: příprava vysokorychlostní tratě na území obce - beseda se zástupci Správy železnic - 14.10.2021 Setkání s občany - téma: příprava vysokorychlostní tratě na území obce - beseda se zástupci Správy železnic - 14.10.2021

22.9.2021

Zveme vás na setkání a besedu se zástupci Správy železnic. Téma besedy je příprava vysokorychlostní tratě na území obce.    

Svěcení dopravního vozidla pro zásahovou jednotku JPO Ruda - neděle 26.9.2021 Svěcení dopravního vozidla pro zásahovou jednotku JPO Ruda - neděle 26.9.2021

19.9.2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na svěcení dopravního vozidla Ford Tranzit, který byl zakoupen Obcí Ruda díky dotacím, pro zásahovou jednotku jednotky požární ochrany Ruda.   Vozidlo se bude vysvěcovat v neděli 26. září při mši, která začíná v 8:00 hod. v kostele sv. Jiljí v Rudě.

Pojeďte s námi do Horáckého divadla Jihlava - 11.10.2021 - div. představení "Zahrádky" Pojeďte s námi do Horáckého divadla Jihlava - 11.10.2021 - div. představení "Zahrádky"

2.9.2021

Další informace k zájezdu: Základní vstupné je 230,- Kč (1. pásmo). sleva pro seniora je 15%, tedy 196,- Kč a pro studenta je sleva 25%, tedy 173,- Kč.  Neočkovaní diváci by měli mít buď test PCR ne starší 7 dní, nebo antigenní test ne starší 72 hodin, popř. potvrzení o tom, že prodělali covid (180 dní od prodělání nemoci).  

Možnost dotace pro vlastníky lesů - finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 Možnost dotace pro vlastníky lesů - finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020

30.8.2021

Možnost dotace pro vlastníky lesů Kdo má za rok 2020 doklad o prodeji kůrovcového dřeva, tak může žádat o dotace. Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován oprávněným žadatelům, kteří včas vyplní a odešlou žádost, splní podmínky dotačního titulu a doloží veškeré potřebné dokumenty. Bližší informace a pomoc dostanete u lesního hospodáře pana Teplého z Čikova, který má na starosti naše katastrální území. Telefonní spojení na něj je 725 673 189. Příjem žádostí o příspěvek probíhá od 30. 8. do 15. 10. 2021.   Odkaz na Výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-financni.html

Nové mapování - podrobné měření vyšetřených hranic Nové mapování - podrobné měření vyšetřených hranic

10.8.2021

V obci Ruda byla ve středu dne 4. 8. 2021 zahájena etapa podrobného měření vyšetřených hranic v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Měření bude zajišťovat měřická skupina z technického odboru KÚ pro Vysočinu v Jihlavě, měřiči se budou prokazovat služebním průkazem státního zaměstnance. Měřická činnost bude probíhat v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin. Prosíme vlastníky  o zpřístupnění svých pozemků. Děkujeme občanům za spolupráci a pochopení.    Sdělení zeměřičů (info od pana Trchalíka): Bez přítomnosti vlastníka zeměřiči nebudou vstupovat na zastavěné území. Informovat budou dopředu oznámením termínu formou SMS.

FINANČNÍ POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM TORNÁDEM FINANČNÍ POMOC OBCÍM POSTIŽENÝM TORNÁDEM

28.6.2021

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko zřídil transparentní účet pro pomoc obcím postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021. Číslo účtu: 6013212309/0800 u České spořitelny Velké Meziříčí.   Na tento účet mohou přispívat občané a také jednotlivé obce. Peníze, které takto vybere Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, poskytne nejvíce postiženým obcím, které je následně rozdělí dle svého uvážení a znalosti místních poměrů nebo je využijí na obnovu obecní infrastruktury. Odkaz na webové stránky České spořitelny, kde jsou vidět obraty: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013212309/Mikroregion-Velkomeziricsko---Bitessko   Pokud se někomu z dárců peníze vrátily, musí je poslat znovu. Účet byl zřízen včera 28.6. a banka jej zveřejnila v příslušném registru až dnes. Z tohoto důvodu mohlo dojít k vrácení peněz. Nyní již bude vše fungovat bez potíží.   Děkuji za spolupráci a pomoc postiženým.  

Informace pro vlastníky lesa Informace pro vlastníky lesa

1.6.2021

Informace pro vlastníky lesa Z titulu výkonu funkce odborného lesního hospodáře ve Vašich lesích si Vás dovolujeme upozornit na některá ustanovení Zákona o lesích, právních předpisů na tento zákon navazujících a na možnosti čerpání finančních příspěvků do lesů (dotací). Zalesnění holin -         Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů (místně příslušný městský úřad)  povolit výjimku z této lhůty na základě žádosti, která musí být podána ještě před uplynutím této lhůty.     -         Ministerstvem zemědělství vydaná Opatření obecné povahy ze dne 6.12.2019 (OOP) mj. stanoví, že na konkrétních vyjmenovaných katastrálních územích, mezi které se řadí i katastrální území s lesy ve Vašem vlastnictví, musí být holiny vzniklé v důsledku nahodilé těžby zalesněny nejpozději do pěti let a lesní porosty na nich zajištěny do deseti let od vzniku holiny. -         Dále je tímto OOP stanoveno, že při zalesňování těchto holin po nahodilých těžbách v období do 31. 12. 2022 může být použit reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoliv přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování smrkem ztepilým. -         Obecně je však možno konstatovat, že čím dříve po vzniku holiny je provedeno zalesnění, tím příznivější jsou podmínky pro založení budoucího porostu.  Příspěvky na hospodaření v lese -         Vzhledem k tomu, že včasné zalesnění holin po nahodilých těžbách je mimořádně důležité pro celkový budoucí vývoj lesa je možno v současné době žádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství (FP). Dotační období je vždy od 01. 01. do 31. 12 běžného roku. Před zahájením prací je nutno zaslat na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina tzv. "Ohlášení žadatele".  Toto  "Ohlášení žadatele" následně platí pro celý kalendářní rok. O případnou dotaci je zapotřebí požádat do 3 měsíců po dokončení prací.  Jedná se především o FP na ekologické a k přírodě šetrné technologie                                        FP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku                                        FP na ochranu lesa Ohlášení žadatele a následné žádosti se zpracovávají v tzv. modulu pro žadatele eagri.cz/public/app/MpZ/Gui Veškeré informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lese je možno najít na stránkách eagri.cz/prispevky.lesy, eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html V případě dotazů ve věci zalesnění holin ve Vašich lesích či finančních příspěvků na hospodaření v lesích kontaktujte svého odborného lesního hospodáře:       Teplý Bohumil - tel. 725673189, e-mail:  bohumil.teply@lesycr.cz   S pozdravem a přáním "Lesu zdar"                                                                                                                                 Lesy České republiky s.p.                                  Lesní správa                                                                        Nové Město na Moravě  

Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 1.1.2021 Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 1.1.2021

1.1.2021

Od 1.1.2021 platí nové jízdní řády. Aktualizovali jsme je pro vás.   pdf 155 kB  -  jízdní řády z Rudy   V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda a v místním obchodu COOP Ruda..  

Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany

10.12.2020

Dne 19.11.2020 byl Obci Ruda předán dopravní automobil pro jednotku požární ochrany. Na tento projekt žádala Obec Ruda o dotace. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ve výši 450 000,- Kč (název projektu: Ruda - dopravní automobil) a Krajem Vysočina ve výši 300 000,- Kč (název projektu: Dopravní automobil do vybavení JPO).   Obyvatelům jsme tento automobil chtěli ukázat při zahájení adventu, ale vzhledem k opatřením byla tato akce zrušena. Vůz bude představen obyvatelům tedy v roce 2021 v rámci některé obecní veřejné akce, o které budete včas informováni.    

Změna otevírací doby COOP Ruda od 9.12.2020 Změna otevírací doby COOP Ruda od 9.12.2020

8.12.2020

PRODEJNÍ DOBA COOP RUDA OD 9.12.2020 - po dobu zástupu za paní prodavačku Bednaříkovou   PONDĚLÍ             7:00 - 12:00 ÚTERÝ                 7:00 - 12:00 STŘEDA               7:00 - 13:00 ČTVRTEK             7:00 - 12:00 PÁTEK                  7:00 - 13:00 SOBOTA               7:00 - 10:00

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 24. zaří 2021

Svátek má Jaromír


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU