Ruda

Aktuality

Poslední leč - pořádá MS Jabloňov - Ruda - 23.11.2019 Poslední leč - pořádá MS Jabloňov - Ruda - 23.11.2019

16.10.2019

  pdf 155 kB  -  plakát

Večer rozsvícených dýní a podobných výtvorů - 1.11.2019 Večer rozsvícených dýní a podobných výtvorů - 1.11.2019

16.10.2019

Večer rozsvícených dýní a podobných výtvorů OBEC RUDA VYHLAŠUJE VEČER SVÍTÍCÍCH HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ (VYŘEZANÝCH). MOHOU SE ZÚČASTNIT JEDNOTLIVCI I CELÉ RODINY ČI SKUPINY. SRAZ V PÁTEK 1. LISTOPADU V 16:30 HODIN PŘED KULTURNÍM DOMEM. PROJDEME SE PO OBCI (KDOKOLIV SE MŮŽETE PŘIPOJIT K NÁM) A PROHLÉDNEME SI LETOŠNÍ VÝTVORY. PO PROJITÍ VESNICE ÚČASTNÍCI DOSTANOU ODMĚNU. V TUTO DOBU A DEN ROZSVIŤTE DÝNĚ PŘED SVÝMI DOMY. TĚŠÍME SE NA ORIGINÁLNÍ NÁPADY. pdf 75 kB  -  plakát

Nabídka na čipování psů v Ruda - sobota 26. října Nabídka na čipování psů v Ruda - sobota 26. října

9.10.2019

Věc: NABÍDKA NA ČIPOVÁNÍ PSŮ V RUDĚ - 26. ŘÍJEN   V sobotu 26. října v 10:30 hod. přijede před Obecní úřad Ruda paní veterinářka MVDr. Šárka Dresslerová. Budete mít možnost si nechat očipovat psa a splnit tím zákonnou povinnost. Od 1.1.2020 je dle zákona povinnost očipovat všechny psy (výjimky jsou psi s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3.7.2011). Čip bez registrace - 350 Kč (majitel si psa může zaregistrovat za úplatu sám dle výběru registru nebo nechá zvíře bez registrace). Čip s celoživotní registrací v Národním registru majitelů zvířat 550Kč. Pokud majitel psa nenechá očipovat, nebude mu platit očkování proti vzteklině. S sebou přineste prosím očkovací průkaz, kam se musí kód čipu nalepit, náhubek, pes bude na vodítku. Pokud majitelé neví, zda jejich zvíře čip má, je možné tato zvířata "přečíst" čtečkou. Další případné informace u paní MVDr. Dresslerové - tel. 728 531 052.

Fotografická soutěž o nejlepší fotografie obce a okolí Fotografická soutěž o nejlepší fotografie obce a okolí

8.10.2019

Fotografická soutěž o nejlepší fotografie obce a okolí   Obec Ruda vyhlašuje fotografickou soutěž o nejlepší snímky obce a blízkého okolí.   Pravidla soutěže:   - Fotografie musí mít tematickou vazbu na Obec Ruda, případně oblast přiléhající. - Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která zašle svou fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže. Tím se stává fyzická nebo právnická osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zasláním fotografie či fotografií do soutěže účastník souhlasí s tím, že bude jeho jméno uváděno spolu s fotografii/fotografiemi. - Fotografie budou přijímány pouze elektronicky, a to na e-mailové adrese: obec.ruda@tiscali.cz - Do předmětu e-mailu napište: FOTOSOUTĚŽ RUDA. Při větším množství fotografií využijte raději služeb webových serverů www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz apod. - Maximální počet fotografií je 5 kusů na osobu. - Zasláním fotografií do soutěže výslovně souhlasíte s tím, že fotografie mohou být vystaveny na webech soutěže (www.obecruda.cz). Dále souhlasíte s tím, že Vámi zaslané fotografie mohou být použity k propagaci soutěže a Obce Ruda.  - Při zasílání fotografií, prosíme, nezapomeňte uvést následující kontaktní údaje:  jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a  e-mail (z něj budete fotky odesílat). - Do soutěže přihlašujte pouze své vlastní fotografie, ke kterým vám náleží autorská i majetkové práva (právo dílo užít) dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Pozor: U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné mít souhlas takto zachycené osoby (dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., Oddíl 6 - Osobnost člověka). PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE POTVRZUJETE, ŽE OBĚ TYTO PODMÍNKY SPLŇUJETE!   Nyní můžete fotografie zasílat, a to do 31. října 2019. Následně bude dle počtu zaslaných fotografií zvolen způsob hlasování. Termín vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude oznámen až po ukončení hlasování podle množství zaslaných fotografií (informace budou na www.obecruda.cz). Výsledky soutěže budou prezentovány komunikačními prostředky organizátora.   Pro oceněné budou připraveny ceny: a) poukazy v celkové výši 1.900Kč: 1.místo -poukázka na nákup 1.000 Kč 2.místo - poukázka na nákup 600 Kč 3.místo - poukázka na nákup 300 Kč b) věcné dary s tématikou Obce Ruda.

Změna prodejní doby v prodejně COOP Ruda od 1.10.2019 Změna prodejní doby v prodejně COOP Ruda od 1.10.2019

25.9.2019

Prodloužená prodejní doba ve středu a v pátek nebyla obyvately využívána, proto dochází k úpravám prodejní doby. ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY OD 1.10.2019 COOP RUDA PONDĚLÍ             7:00 - 13:00 ÚTERÝ                 7:00 - 13:00 STŘEDA               7:00 - 14:30 ČTVRTEK             7:00 - 13:00 PÁTEK                  7:00 - 14:30 SOBOTA               7:00 - 10:00 DÁLE NABÍZÍME TYTO SLUŽBY: PLATBA KARTOU - CASH BACK - při platbě nad 300,- Kč je možno vybrat až 3 000,- Kč PLACENÍ SLOŽENEK - v prodejně je možnost zaplatit složenku, za složenku se zaplatí 24,- Kč (levněji než v České poště) DOBÍJENÍ MOBILŮ

Povinnost nechat čipovat své psy do konce roku 2019 Povinnost nechat čipovat své psy do konce roku 2019

12.9.2019

OBEC RUDA SE DOMLOUVÁ S MVDR. DRESSLEROVOU NA HROMADNÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ. SHÁNÍ SE ČIPY. TERMÍN ČIPOVÁNÍ PSŮ VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY VÁM BUDE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU SDĚLEN. PŘEDBĚŽNĚ TO BUDE KONCEM ŘÍJNA 2019. Článek ze Státní veterinární správy: Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 110 dní na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu odpovědi na nejčastější otázky na téma povinného čipování psů. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie. Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat - tzv. množíren. U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či "pytlačí") a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes. "Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. "Chápeme, že nová povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle našeho očekávání výrazně vyšší," dodal Semerád.   Petr Vorlíček tiskový mluvčí SVS  

Místní poplatek za odpady - Obecně závazná vyhláška Obce Ruda č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek za odpady - Obecně závazná vyhláška Obce Ruda č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.9.2019

Stručné vysvětlení nově schválené vyhlášky, platmé od 1.1.2020 Od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení místního poplatku za odpad - sazba poplatku: - občan s trvalým pobytem v Rudě, Křeptově nebo ve Lhotce                           550,- Kč - chata, chalupa                                                                                                  700,- Kč/nemovitost   Osvobození a úlevy od poplatku jsou stejné jako v předchozích letech. Ke zvýšení místního poplatku dochází poprvé od roku 2006, tzn. po 13 letech. Náklady za odpady, které platí Obec Ruda, se každý rok zvyšují. Obec Ruda doplácela za rok 2018 celkem 93.019,- Kč z rozpočtu za náklady za odpady, takový byl rozdíl mezi výdaji a příjmy za odpady. Proto se Zastupitelstvo Obce Ruda rozhodlo pro zvýšení místního poplatku od 1.1.2020.

5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda 5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda

29.7.2019

                Název projektu:                      5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda Registrační číslo projektu:      CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009161 Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu. Bude provedena realizace systému nuceného větrání učeben a další související práce. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy v Obci Ruda. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. pdf 174 kB  -  5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda - ke stažení

5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda 5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda

29.7.2019

                Název projektu:                      5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda   Registrační číslo projektu:      CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009160   Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu. Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu a stropu půdy, výměna části oken, nová střešní konstrukce a další související práce. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy v Obci Ruda.   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. pdf 186 kB  -   5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda - ke stažení  

Jízdní řády pro obyvatele - NOVÝ - PLATNÝ od 1.1.2019 Jízdní řády pro obyvatele - NOVÝ - PLATNÝ od 1.1.2019

30.12.2018

Od 1.1.2019 platí nové jízdní řády. Pozor, z důvodu optimalizace nebudou často autobusy (autobusy jedoucí z Jihlavy či Brna) zajíždět na autobusové nádraží ve Velkém Mezříčí, ale budou zastavovat na zastávce Velké Meziříčí, U Kozů. Což jsou autobusové zastávky MHD v blízkosti kruhové křižovatky. Není to zastávka před Nápoji Homola. V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda.   pdf 259 kB  -  platný jízdní řád od 1.1.2019  

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 24. října 2019

Svátek má Nina


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU