Ruda

Aktuality

Místní obchod oznamuje uzavření obchodu z důvodu vybírání dovolené - 26.6. až 3.7 Místní obchod oznamuje uzavření obchodu z důvodu vybírání dovolené - 26.6. až 3.7

17.6.2021

Místní obchod COOP oznamuje uzavření obchodu z důvodu vybírání dovolené od soboty 26. června do soboty 3. července včetně. O státních svátcích bude provozní doba takto: Pondělí 5. července            otevřeno 7:00 - 10:00 hod. Úterý 6. července            zavřeno

POZVÁNKA DO LHOTKY - Mše ve Lhotce - pouť sv. Cyrila a Metoděje - 5. července 2021 POZVÁNKA DO LHOTKY - Mše ve Lhotce - pouť sv. Cyrila a Metoděje - 5. července 2021

17.6.2021

V pondělí 5. července v 10:30 hod.se koná mše ve Lhotce při příležitosti pouti sv. Cyrila a Metoděje.

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ

1.6.2021

Letní škola seniorů online ve dnech 10. 6. až 19. 8. 2021.  Veškeré informace a odkazy pro připojení na jednotlivé přednášky Letní školy seniorů naleznete ZDE. Pokud Vás nabídka zprostředkování Letní seniorské školy zaujala a potřebuje více informací, neváhejte se obrátit na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina: Mgr. Táňu Křížovou, tel.: 724 650 136, mail: krizova.t@kr-vysocina.cz, která Vám sdělí potřebné informace.  

Informace pro vlastníky lesa Informace pro vlastníky lesa

1.6.2021

Informace pro vlastníky lesa Z titulu výkonu funkce odborného lesního hospodáře ve Vašich lesích si Vás dovolujeme upozornit na některá ustanovení Zákona o lesích, právních předpisů na tento zákon navazujících a na možnosti čerpání finančních příspěvků do lesů (dotací). Zalesnění holin -         Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů (místně příslušný městský úřad)  povolit výjimku z této lhůty na základě žádosti, která musí být podána ještě před uplynutím této lhůty.     -         Ministerstvem zemědělství vydaná Opatření obecné povahy ze dne 6.12.2019 (OOP) mj. stanoví, že na konkrétních vyjmenovaných katastrálních územích, mezi které se řadí i katastrální území s lesy ve Vašem vlastnictví, musí být holiny vzniklé v důsledku nahodilé těžby zalesněny nejpozději do pěti let a lesní porosty na nich zajištěny do deseti let od vzniku holiny. -         Dále je tímto OOP stanoveno, že při zalesňování těchto holin po nahodilých těžbách v období do 31. 12. 2022 může být použit reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoliv přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování smrkem ztepilým. -         Obecně je však možno konstatovat, že čím dříve po vzniku holiny je provedeno zalesnění, tím příznivější jsou podmínky pro založení budoucího porostu.  Příspěvky na hospodaření v lese -         Vzhledem k tomu, že včasné zalesnění holin po nahodilých těžbách je mimořádně důležité pro celkový budoucí vývoj lesa je možno v současné době žádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství (FP). Dotační období je vždy od 01. 01. do 31. 12 běžného roku. Před zahájením prací je nutno zaslat na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina tzv. "Ohlášení žadatele".  Toto  "Ohlášení žadatele" následně platí pro celý kalendářní rok. O případnou dotaci je zapotřebí požádat do 3 měsíců po dokončení prací.  Jedná se především o FP na ekologické a k přírodě šetrné technologie                                        FP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku                                        FP na ochranu lesa Ohlášení žadatele a následné žádosti se zpracovávají v tzv. modulu pro žadatele eagri.cz/public/app/MpZ/Gui Veškeré informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lese je možno najít na stránkách eagri.cz/prispevky.lesy, eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html V případě dotazů ve věci zalesnění holin ve Vašich lesích či finančních příspěvků na hospodaření v lesích kontaktujte svého odborného lesního hospodáře:       Teplý Bohumil - tel. 725673189, e-mail:  bohumil.teply@lesycr.cz   S pozdravem a přáním "Lesu zdar"                                                                                                                                 Lesy České republiky s.p.                                  Lesní správa                                                                        Nové Město na Moravě  

Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 1.1.2021 Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 1.1.2021

1.1.2021

Od 1.1.2021 platí nové jízdní řády. Aktualizovali jsme je pro vás.   pdf 155 kB  -  jízdní řády z Rudy   V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda a v místním obchodu COOP Ruda..  

Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany

10.12.2020

Dne 19.11.2020 byl Obci Ruda předán dopravní automobil pro jednotku požární ochrany. Na tento projekt žádala Obec Ruda o dotace. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ve výši 450 000,- Kč (název projektu: Ruda - dopravní automobil) a Krajem Vysočina ve výši 300 000,- Kč (název projektu: Dopravní automobil do vybavení JPO).   Obyvatelům jsme tento automobil chtěli ukázat při zahájení adventu, ale vzhledem k opatřením byla tato akce zrušena. Vůz bude představen obyvatelům tedy v roce 2021 v rámci některé obecní veřejné akce, o které budete včas informováni.    

Změna otevírací doby COOP Ruda od 9.12.2020 Změna otevírací doby COOP Ruda od 9.12.2020

8.12.2020

PRODEJNÍ DOBA COOP RUDA OD 9.12.2020 - po dobu zástupu za paní prodavačku Bednaříkovou   PONDĚLÍ             7:00 - 12:00 ÚTERÝ                 7:00 - 12:00 STŘEDA               7:00 - 13:00 ČTVRTEK             7:00 - 12:00 PÁTEK                  7:00 - 13:00 SOBOTA               7:00 - 10:00

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 18. června 2021

Svátek má Milan


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU