Ruda

Aktuality

Výroba pouťových kytiček a věnce - brigáda Výroba pouťových kytiček a věnce - brigáda

11.8.2020

Příští týden se budou vyrábět kytičky a věnec na pouť. Plánovaný termín byl pátek 21.8. a sobota 22.8.. Z časových důvodů se termín výroby kytiček a kytek do věnce posune již na začátek příštího týdne. Vyrábět se bude v odpoledních hodinách. Přesný termín  - den a hodina - vyhlásíme po domluvě maminek a dětí. Tou cestou zveme ku pomoci všechny maminky, mládež a děti ku pomoci výroby pouťových kytiček a kytek na dožínkový věnec. Předem děkujeme za pomoc a účast. Občerstvení bude zajištěno.

Změna emailové adresy Obce Ruda od 4.8.2020 Změna emailové adresy Obce Ruda od 4.8.2020

4.8.2020

Dobrý den, z důvodů směřujících především ke zvýšení kvality a bezpečnosti elektronických služeb měníme e-mailovou adresu z původní obec.ruda@tiscali.cz na novou obec@obecruda.eu Prosíme tedy, abyste při další komunikaci s námi využili e-mail obec@obecruda.eu   Původní emailová adresa bude bez náhrady zrušena k 1.9.2020.   Ing. Karel Dvořák starosta Obce Ruda Obec Ruda Ruda 32 594 01 Velké Meziříčí mobil: +420 774 873 654 IČO: 00842567 e-mail: obec@obecruda.eu web: www.obecruda.eu

Pozvánka na pouť sv. Jiljí v Rudě - 28.-31.8.2020 Pozvánka na pouť sv. Jiljí v Rudě - 28.-31.8.2020

4.8.2020

Pozvánka na pouť sv. Jiljí   Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 30. srpna. Sbor dobrovolných hasičů Ruda a Obec Ruda, jako pořadatelé celého víkendu, si vás dovolují pozvat na některou z plánovaných akcí.   Program:   Pátek 28. srpna            Pouťová taneční zábava se skupinou VJETEF   začátek ve 20 hodin na výletišti před Kulturním domem, za nepříznivého počasí v Kulturním domě   Sobota 29. srpna         Fotbalové utkání Svobodní - Ženatí   začátek ve 14 hodin na hřišti                                        Posezení při hudbě a občerstvení u kulturního domu   začátek ve 20:00 hod.   Neděle 30. srpna         Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, kytičkami                                                             a pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí   začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy                                        Vyhrávka na návsi - hraje folklórní skupina LHOTÁR   začátek ve 14 hodin   pdf 280 kB  -  POZVÁNKA - PLAKÁT  

Zrušení úředních hodin Obecního úřadu Ruda Zrušení úředních hodin Obecního úřadu Ruda

4.8.2020

Ve čtvrtek 13. srpna, v úterý 25. srpna a ve čtvrtek 27. srpna jsou zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Ruda. Starosta čerpá dovolenou.

Státní dotace do lesů - informace pro vlastníky lesů Státní dotace do lesů - informace pro vlastníky lesů

28.7.2020

V současné době lze žádat na dopady kůrovcové kalamity (dělají z Krajského úřadu Vysočina -  Michaela Nosková-tel.:564 602 599, Ing. Klára Dufková-tel.:564 602 598) - příručka pro žadatele: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-1.html Je to pro vlastníky lesů, kteří káceli a prodávali dřevo v roce 2019 a mají o prodeji doklady či faktury. K žádosti potřebujete mít jako přílohu mimo jiné i potvrzení od lesního hospodáře ( v případě Ruda a Lhotky je to pan Bohumil Teplý), s kterým konzultujte žádost.   Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019: Stačí vyplněná žádost + tabulka od lesního hospodáře. Doklady, kterými by jste doložili správnost podání žádost, si necháváte uložené a připravené pro případnou kontrolu. Dále k žádosti není třeba dokládat jako přílohu "Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů". Důvodem je zahrnutí tohoto do žádosti pod bod 43.   Novinkou jel, že dosud klasické podávání ohlášení na hospodářský rok se mění. Novelou se letos, kdo měl podané ohlášení na období od 1.7.2019 - 30.6.2020, platnost ohlášení prodlužuje do 31.12.2020. A od 1.1.2021 se toto ohlášení musí dělat přes portál eagri.cz  a vygenerovat tam toto ohlášení - odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-o-vybrane-financni.html   Použití modulu pro žadatele je od 1. 7. 2020 povinné pro ohlášení žadatele, jednotnou žádost o finanční příspěvky na hospodaření v lesích i žádosti na vyhotovení LHP - odkaz na modul: http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui   Chcete-li sestavit ohlášení žadatele nebo žádost o finanční příspěvek, musíte se přihlásit. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to: plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a omezený registrovaný přístup (je pro sestavování žádostí o všechny druhy finančních příspěvků dostačující). Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce: http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/ A hospodářský rok se mění na kalendářní a budeme muset vždy podávat ohlášení klasicky na kalendářní rok od 1.1. do 31.12. a ne jako doposud ten hospodářský od července do černa (bude v tom aspoň logika).   Další upozornění je, že práce, na které chceme dotace a skončili by jsme je v listopadu a nebo v prosinci , tak musíme obratem na ně zažádat do konce roku, protože po skončení roku se na ně dotace už nebudou stahovat, protože půjde o jiný kalendářní rok.   Pro žadatele o dotace existuje metodická příručka (najdete tam na co vše lze žádat):   Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. - metodická příručka pro žadatele: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financnihtml  

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 27.7.2020 Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 27.7.2020

28.7.2020

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 27.7.2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění covid-19. "Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. Pro hygienické stanice a samosprávy je to metodika, která jim dá návod, jak postupovat. Sjednotíme tak postupy napříč ČR," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají: 0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO 1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU 2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR 3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR Je to jednoduchý semafor. Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. Patří mezi ně například aktivace krizových štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení Armády ČR. Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty. "Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni krajských hygienických stanic a místních samospráv. Pro barvu semaforu bude zejména určující vyhodnocení epidemiologů na hygienické stanici v daném regionu, to oni znají místní epidemiologickou situaci nejlépe," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Semafor dále určuje také rámec možných opatření směrem k široké veřejnosti. Na každý stupeň je navázán balík protiepidemických opatření, jako například roušky, omezení počtu osob na akcích, omezení otevírací doby podniků veřejného stravování, mytí rukou a dezinfekce, respirační hygiena, odstup od cizích osob. Opatření obsahují také doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Skórovací systém pro hodnocení lokálního (regionálního) rizikového vývoje vzniká na základě hodnocení denních a týdenních trendů. "Sledujeme několik faktorů, například lokální ohniska, nárůst počtu pacientů, zásah zranitelných skupin, nárůst počtu hospitalizací, kapacity lůžkové péče a charakter šíření nákazy. Semafor pohotovostních stupňů budeme na základě vyhodnocení těchto faktorů v jednotlivých regionech aktualizovat na týdenní bázi, a to na úroveň okresů," doplnil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. "Snažili jsme se, aby systém pohotovostních stupňů byl pro občany maximálně srozumitelný a pro epidemiology na hygienických stanicích co nejvíce návodný. Nelze na něj však pohlížet jako na absolutní seznam opatření. Chování infekce je natolik různorodé, že opatření v jednotlivých regionech bude vždy mít svá specifika," dodal epidemiolog a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu Rastislav Maďar. Odbor komunikace s veřejností Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - aktuálně ke koronaviru Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - aktuálně ke koronaviru

24.7.2020

Aktuální opatření Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla (celé znění mimořádného opatření) návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas, každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku, pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta, pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel, pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem, všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest; s výjimkou: pacientů a uživatelů sociálních služeb, dětí do dvou let věku, osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti, zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby, dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.   Na území celé České republiky, s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin (celé znění mimořádného opatření) Povinnost nošení roušek platí pro: hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas   Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin (celé znění mimořádného opatření) Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5. Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob   Ústecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin (celé znění mimořádného opatření) Povinnost nošení roušek platí pro: pohyb a pobyt všech osob ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb   Liberecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin (celé znění mimořádného opatření ) Povinnost nošení roušek platí pro: návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních nákupy v lékárnách ve vybraných zařízeních sociálních služeb (platí i pro pracovníky v terénních sociálních službách)   Katastrální území obce Vlčnov s účinností od 18. 7. 2020 od 16 hodin Povinnost nošení roušek platí: v prostředcích hromadné dopravy, v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti, v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu S 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb, ve všech maloobchodních prodejnách, v nákupních centrech, v zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče), na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách, a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na: děti do dvou let věku, děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině, osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Při konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách musí být dodržována následující pravidla: účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 500 osob, musí být zachován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti, musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou. Platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou: návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě: aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních ode dne účinnosti tohoto mimořádného opatření, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje. Celé znění mimořádné opatření   Moravskoslezský kraj s účinností od 17. 7. 2020 Povinnost nošení roušek platí pro: osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb, všechny vnitřní prostory, uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti). * činnosti, při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - definice epidemiologicky závažných činností, především § 19) Povinnost pro přeshraniční pracovníky: předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 14 dní (test nesmí být starší než 4 dny). Další opatření: Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř. Uzavření provozoven stravovacích služeb mezi 23:00 - 8:00 hodin. Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb za podmínky, že má návštěvník respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu a současně dodržuje odstup 2 metry od pacientů a personálu. Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení. Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů. Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny). Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn. Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům. Celé znění mimořádného opatření   Území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav s účinností od 17. 7. 2020 Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění; Zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky onemocnění covid-19; Zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou: návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění; Zveřejnění/vysílání materiálů dostupných na adrese http://www.khsstc.cz, a to na webových stránkách dané obce, pokud jsou obcí tyto zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné; Zamezení v  maximální možné míře styku zaměstnanců jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny; Zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých je práce vykonávána v třísměnném nebo nepřetržitém provozu v rámci jedné směny, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku; Zajištění v  maximální možné míře časového oddělení poskytování stravy v rámci závodního stravování tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu; Provozování všech zotavovacích akcí ve smyslu § 8 zákona a jiných podobných akcí ve smyslu § 12 zákona pouze za dodržení následujících pravidel: zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla, zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky, zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory, vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů, omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob, omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy; Zákaz pohybu a pobytu všech osob, s výjimkou dětí do 3 let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),jako je respirátor či rouška nebo jiných prostředků, které účinně brání šíření kapének, v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních (s  výjimkou lékáren).  Celé znění mimořádného opatření   Území obcí Jihlava, Telč a všech obcí pro které vykonávají rozšířenou působnost, s účinností od 14. 7. 2020 15 hodin Povinnost nošení roušek platí: v prostředcích městské hromadné dopravy, v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle (mimo členy jedné domácnosti) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu s výjimkou stravovacích služeb (např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra…) ve všech maloobchodních prodejnách, v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m², ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních), ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče), na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách, na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště. Celé znění mimořádného opatření   Kraj Vysočina Nemocnice Jihlava zákaz návštěv na všech odděleních s výjimkou pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, nemocnice zajistí vyšetření PCR testem u zaměstnanců, zaměstnanci při poskytování zdravotní péče pacientům budou používat osobní ochranné prostředky (filtrační masky FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice a dezinfekci rukou);   Hlavní město Praha účinností od 1. 7. 2020 Povinnost nošení roušek platí pro: metro a jeho prostory, vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru. Pozor platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky. Celé znění mimořádného opatření   Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/  

Ordinace v Osové Bítýšce oznamuje dovolenou Ordinace v Osové Bítýšce oznamuje dovolenou

9.7.2020

Oznamujeme uzavření ordinace od 20.7. do 31.7. a od 10.8. do 14.8. 2020 z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr.Jarmila Pejchalová, U Bašty 1, Velké Meziříčí.   Dále prosíme občany, aby se k nám i nadále telefonicky na vyšetření objednávali. Akutní případy budou ošetřeny každý den od 8 do 9 hodin, pouze ve čtvrtek od 13 do 14 hodin. Upozorňujeme  pacienty, že do zdravotnických zařízení platí i nadále vstup  s rouškou - zakrytými ústy a nosem.   Předem děkujeme a přejeme krásné léto   S pozdravem   MUDr.Anna Švehlová

Vysokorychlostní trať Vysokorychlostní trať

17.6.2020

Ve čtvrtek 4. června 2020 konala valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, na které proběhla, mimo jiné, prezentace zástupce Správy železnic, týkající se aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní trati (někdy používaná zkratka VRT) přes naše území. Bližší informace o průběhu valné hromady si můžete přečíst v přiložených odkazech. Seznámit se můžete také s prezentací vysokorychlostní trati.  http://www.novinyvm.cz/17732-starostove-z-naseho-regionu-se-sesli-v-jupiter-clubu.html https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/7515-valna-hromada-mikroregionu-zahrnovala-serii-prednasek     pdf 10 MB  -  prezentace vysokorychlostní trati 

Stavba autobusových zastávek před ZŠ Ruda Stavba autobusových zastávek před ZŠ Ruda

17.6.2020

Od pondělí 15. června začíná probíhat stavba nových autobusových zastávek před základní školou v Rudě v rámci projektu "Obec Ruda - autobusové zastávky u silnice II/602 - u školy". Jedná se o přesu autobusových zastávek k silnici II/602, což byl požadavek Krajského úřadu Kraje Vysočina pro zachování autobusových zastávek u ZŠ Ruda. Obsahem je stavba: - přístupových chodníků k autobusovým zálivům (budou nové chodníky od čp. 4 po čp. 3, od vstupní branky do ZŠ k vstupní brance do výdejny ZŠ a od kontejnerů na tříděný odpad ke vjezdu mezi domy čp. 38  a farou), - místa pro přecházení včetně vodorovného dopravního značení (mimo jiné bude "červený asfalt" jako v Jabloňově), - autobusové zálivy před plotem základní školy a vedle kontejnerů na tříděný odpad.   Konec stavby je plánován na 15.8.2020. V současné době je v místě stavby na silnici II/602 omezena rychlost na 30 km/hod. Apeluji na vás všechny, buďte ohleduplní a dodržujte tuto maximální rychlost, ať předejdeme nehodě či zranění.   Karel Dvořák starosta  

Rozhodnutí - uzavírka  a objížďka - přemístění autobus. zastávek u ZŠ Ruda od 16.3.2020 Rozhodnutí - uzavírka a objížďka - přemístění autobus. zastávek u ZŠ Ruda od 16.3.2020

11.3.2020

V rámci stavby "Stavební úpravy objektu čp. 58 v obci Ruda" (ZŠ Ruda) bude uzávěra části místní komunikace v obci Ruda - p.č. 1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda). Jedná se o úsek vedle ZŠ Ruda - mezi čp. 3 a čp. 58. S touto uzávěrou spočívá dočasný přesun autobusových zastávek k silnici II/602 a stanovení přechodného dopravního značení. Stavba bude probíhat v termínu od 16.3.2020 do 30.11.2020.  V přílohách uvádíme situační snímek s dočasným přemístěním autobusových zastávek a Rozhodnutí Obecního úřadu o uzavírce.   pdf 364 kB  -  Rozhodnutí - uzavírka a objížďka pdf 3 MB  -  situační snímek s dočasným přemístěním autobusových zastávek

Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019 Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019

15.12.2019

Od 15.12.2019 platí nové jízdní řády. Aktualizovali jsme je pro vás.   pdf 260 kB  -  jízdní řády z Rudy   V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda.  

5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda 5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda

29.7.2019

                Název projektu:                      5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda Registrační číslo projektu:      CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009161 Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu. Bude provedena realizace systému nuceného větrání učeben a další související práce. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy v Obci Ruda. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. pdf 174 kB  -  5.1b - Realizace úspor energie ZŠ Ruda - ke stažení

5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda 5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda

29.7.2019

                Název projektu:                      5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda   Registrační číslo projektu:      CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009160   Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu. Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu a stropu půdy, výměna části oken, nová střešní konstrukce a další související práce. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy v Obci Ruda.   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. pdf 186 kB  -   5.1a - Realizace úspor energie ZŠ Ruda - ke stažení  

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 13. srpna 2020

Svátek má Alena


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU